144 lượt xem

BIC vinh dự được vinh danh thương hiệu tài chính dẫn đầu tại Việt Nam

anh thuong hieu bic 01

Ảnh do BIC cung cấp

Xụ thể, có 70 doanh nghiệp kinh doanh về bảo hiểm tại Việt Nam. Trong đó, BIC là 1 trong 3 doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh trong bảng xếp hạng này. Theo đó, Forbes Việt Nam tính toán và công bố danh sách các thương hiệu giá trị nhất Việt Nam lần đầu tiên năm 2016.

Cùng với đó, Forbes Việt Nam đã điều chỉnh quan trọng. Qus đó, năm 2021 –  Forbes Việt Nam tập trung tính toán giá trị thương hiệu của các công ty trong một lĩnh vực cụ thể. Sự điều chỉnh này nhằm mở rộng đối tượng tính toán và tập trung chuyên sâu trong từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, danh sách 25 thương hiệu dẫn đầu ngành tài chính năm 2021, sử dụng phương pháp tính toán của Forbes (Mỹ), Forbes Việt Nam định lượng giá trị của một thương hiệu thông qua những số liệu tài chính, dựa trên khả năng tạo ra lợi nhuận. Theo công bố, giá trị thương hiệu của BIC ở mức 10 triệu USD.

Mặt khác, BIC cũng là một trong 8 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc và đứng trong Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường.

Năm 2021, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, BIC vẫn tiếp tục kiên định với định hướng tăng trưởng doanh thu với mục tiêu phấn đấu đạt 3.000 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, BIC vẫn tiếp tục tăng trưởng lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Song song đó, ngay sau khi được vinh danh lần này, BIC sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng cải tiến hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng, khẳng định và phát triển thương hiệu, uy tín của BIC trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Theo Thanh Phong/Bestlife.net.vn