• Trang chủ
  • Xã hội
  • Bình Định thành lập Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư
234 lượt xem

Bình Định thành lập Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

Mặc dù, tình hình thu hút đầu tư và thực hiện đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2021 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định cùng với sự chung tay của các sở, ban, ngành, địa phương, kết quả thực hiện thu hút đầu tư trong 9 tháng đạt được nhiều kết quả khả quan.

Về đầu tư trong nước, trong tháng 9/2021 toàn tỉnh thu hút thêm 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn thu hút 607,12 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án đầu tư trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp.

Lũy kế trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh thu hút được 65 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn thu hút 38.466,68 tỷ đồng. Trong đó: 45 dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư 30.245,08 tỷ đồng; 3 dự án được Sở Xây dựng trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 1.644,6 tỷ đồng; 17 dự án trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 6.577 tỷ đồng.

toan canh quy nhon 1445

Bình Định xây dựng hạ tầng tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư

Về đầu tư nước ngoài, trong tháng 9/2021, có 3 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 40,34 triệu USD; có 7 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 32,23 triệu USD và 6 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng vốn 17,14 triệu USD.

Lũy kế hiện cả tỉnh có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.046,95 triệu USD, trong đó, có 38 dự án trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 804,35 triệu USD và 48 dự án ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 242,6 triệu USD.

img 7133 1445

Thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, điện gió

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã thông báo Quyết định số 3937, ngày 24/9/2021 về việc thành lập Tổ công tác và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Thành Hải – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng.

Tổ công tác này do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định quyết định thành lập và kiện toàn nhân sự; hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh định hướng cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong các quy trình thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham gia ý kiến đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ chương đầu tư các dự án lớn, quan trọng hoặc còn ý kiến khác nhau giữa các sở, ban, ngành và địa phương.

img 3449 1445

Thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao trong chăn nuôi gà

Sau khi nghe ý kiến đại diện của các sở, ban, ngành về tình hình thu hút đầu tư cũng như những khó khăn, vướng mắc trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và ý kiến các thành viên trong Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Việc thành lập Tổ công tác để kịp thời hỗ trợ việc đầu tư cho các doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư cho tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tôi mong muốn sự phối hợp giữa các sở, ngành để giải quyết các thủ tục, xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, giảm thời gian xin ý kiến thẩm định của các cấp, các ngành và phát huy vai trò lãnh đạo của các sở, ngành liên quan đến công tác đầu tư của tỉnh. Ngoài ra, từ phía các nhà đầu tư cũng yên tâm đầu tư vào tỉnh dưới sự hỗ trợ của Tổ công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bày tỏ thêm: Chỉ có phát triển công nghiệp mới tạo ra nguồn thu bền vững. Bởi vậy phải đầu tư xây dựng giao thông hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư lớn vào Bình Định, đặc biệt khi Bình Định khởi công và đang thực hiện giai đoạn 1 dự án Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.

“Trong thời gian tới Tổ công tác và các sở, ban, ngành cần tập trung thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực quan trọng: dự án sản xuất công nghiệp nặng, quy mô lớn và công nghệ cao; các doanh nghiệp công nghiệp, công nghệ thông tin; dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản, nuôi heo, nuôi gà, nuôi bò; dự án năng lượng tái tạo, điện gió; dự án du lịch, nghỉ dưỡng. Tóm lại, Bình Định cần tập trung phát triển song hành ba trụ cột kinh tế công nghiệp – nông nghiệp – du lịch mới tạo nguồn thu bền vững cho tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói.

Theo Báo Tài nguyên và Môi trường