100 lượt xem

Bồi dưỡng nguồn nhân lực trong giai đoạn cơ cấu vàng của dân số

Trong giai đoạn cơ cấu vàng của dân số, doanh nghiệp không thể chỉ tập trung bổ sung nguồn lao động bị thiếu hụt, cần phải nâng cao năng suất thông qua đổi mới sản xuất, đào tạo chất lượng cho nguồn nhân lực.

Văn Tâm (T/h nguồn HTV)