• Trang chủ
  • Tài chính
  • Chây ỳ, coi thường pháp luật, Agribank Việt Nam bị cưỡng chế thi hành án
147 lượt xem

Chây ỳ, coi thường pháp luật, Agribank Việt Nam bị cưỡng chế thi hành án

 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có hành vi chây ỳ, coi thường pháp luật khiến cơ quan chức năng phải ra quyết định cưỡng chế 

Cưỡng chế

18 ngày trôi qua kể từ ngày 4/10, khi cơ quan Thi hành án dân sự (DS) quận Ninh Kiều,TP Cần Thơ ra thông báo số 01/TB-CCTHA về việc thi hành án gừi đến Agribank Việt Nam, địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình,TP Hà Nội về việc thi hành án chủ động nhưng phía ông lớn Ngân hàng vẫn không có động thái

Do vậy, ngày 22/10, Cơ quan Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tống đạt Quyết định cưỡng chế thi hành án đối với Agribank Việt Nam;Đồng thời, Cơ quan thi hành án cũng đã quyết định ủy thác một phần của bản án đến Chi cục THA dân sự quận Ba Đình, TP Hà Nội để tiếp tục thi hành án đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật của TAND TP Cần Thơ.

2155 nnntjpg 1523

QĐ cưỡng chế thi hành án đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Theo đó, cưỡng chế thi hành án đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP Cần Thơ – Địa chỉ: 3 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Do người (đơn vị) phải thi hành án có địa chỉ trụ sở tại quận Ba Đình, TP Hà Nội, nên cũng thời gian trên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũng ra quyết định về việc ủy thác thi hành án cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Quyết định cưỡng chế thi hành án số 1420/QĐÐĐ-CCTHADS ngày 24/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều buộc Agribank Việt Nam phải bồi thường cho ông Phạm Hoàng Thắng số tiền 200 triệu đồng và cho Công ty Hoàng Thắng số tiền trên 2,1 tỉ đồng. Nếu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chậm trả tiền, thì phải chịu lãi theo mức lãi suất được xác định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành.

Thông tin vụ án:

Công ty TNHH Sản xuất Máy Nông nghiệp Hoàng Thắng (gọi tắt là Công ty Hoàng Thắng), là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu đãi về đầu tư, về lãi suất … của nhà nước theo Quyết định số 63 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kèm theo Quyết định số: 1379/QĐ- BNN-CB ngày 24/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại mục 4 danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch.

Từ năm 2013 đến năm 2017 công ty Hoàng Thắng ký hợp đồng tín dụng với Agribank Cần Thơ.

Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 63/2010/QĐ- TTg ngày 15/10/2010 và khoản 4 Điều 1 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì việc xác định và công bố danh mục máy móc, thiết bị, các dự án đầu tư hưởng các chính sách hỗ trợ lãi suất làm cơ sở cho Ngân hàng Nông nghiệp thực hiện cho vay thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tại nhiều văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) như: Công văn số: 504/KTHT-CĐ ngày 07/8/2017; Công văn số: 518/KTHT-CĐ ngày 08/8/2017; Công văn số: 256/BNN-KTHT-M ngày 18/10/2018; Công văn số: 164/BNN-KTTH-M ngày 30/5/2019; Công văn số 1066/KTHT-CĐ ngày 29/11/2019; Công văn số: 4611/BNN-KTHT ngày 09/7/2020; Công văn số: 742/KTHT-CĐ ngày 15/9/2020 và Công văn số: 6186/BNN-KTHT ngày 09/9/2020 đều xác định: “…khoản vốn vay theo Hợp đồng tín dụng sổ 01/HT/HĐTD-TH.2013 ngày 26/3/2013 của Công ty Hoàng Thắng thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Điêu 1 của Quyết định số 63 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông tư số: 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính thì hàng năm Agribank Việt Nam có nghĩa vụ lập hồ sơ quyết toán hỗ trợ lãi suất hàng năm gửi Bộ Tài chính xem xét để được thẩm tra, xem xét, kịp thời xử lý các trường hợp sai phạm theo quy định.

Cũng theo Thông tư trên thì hàng năm Agribank Việt Nam có nghĩa vụ lập hồ sơ quyết toán hỗ trợ lãi suất hàng năm gửi Bộ Tài chính xem xét để được thẩm tra, xem xét, kịp thời xử lý các trường hợp sai phạm theo quy định.

Kể từ khi ký hợp đồng tín dụng xác định đối tượng (công ty Hoàng Thắng) được hỗ trợ lãi suất vào ngày 26/3/2013, nhưng đến ngày 28/02/2018, Agribank Cần Thơ mới lập hồ sơ quyết toán là không đúng quy định của Bộ Tài chính. Do vậy, việc chậm xác định Công ty Hoàng Thắng có thuộc đối tượng chính sách hỗ trợ lãi suất là hoàn toàn do lỗi của Agribank Cần Thơ. Điều này dẫn đến 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Thắng đến nay vẫn chưa được giải chấp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của cá nhân ông Thắng cũng như Doanh nghiệp Hoàng Thắng.

Việc Agribank Việt Nam không thực hiện việc xóa thế chấp, trả lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thắng là vi phạm pháp luật.

Theo Tầm nhìn