• Trang chủ
  • Xã hội
  • Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có thêm 2 trường thành viên Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh
149 lượt xem

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có thêm 2 trường thành viên Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết số 3768/NQ-HĐ ngày 24/11/2021 của Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Mới đây, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã ký ban hành 2 quyết định thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh trực thuộc ĐHQGHN vào ngày 1/12/2021.

2 VVH TIN Dai hoc Quoc gia Ha Noi co them 1

Phối cảnh của Trường Quốc tế tại cơ sở Hòa Lạc.

Cụ thể, theo Quyết định số 3868/QĐ-ĐHQGHN thành lập Trường Quốc tế trên cơ sở tổ chức lại Khoa Quốc tế thuộc ĐHQGHN, có tên tiếng Anh là VNU – International School (tên viết tắt: VNU – IS); Quyết định số 3869/QĐ-ĐHQGHN thành lập Trường Quản trị và Kinh doanh trên cơ sở tổ chức lại Khoa Quản trị và Kinh doanh thuộc ĐHQGHN, có tên tiếng Anh là VNU – Hanoi School of Business and Management (tên viết tắt: VNU – HSB).

Trong đó, Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh là 2 đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường do Giám đốc ĐHQGHN ban hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Hiện nay, ĐHQGHN có 8 trường đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập, 2 trường do Giám đốc ĐHQGHN ký quyết định thành lập; 2 khoa trực thuộc; 7 viện nghiên cứu; 2 trung tâm đào tạo và nghiên cứu; 16 đơn vị phục vụ.

2 VVH TIN Dai hoc Quoc gia Ha Noi co them 2

Khung cảnh Trường Quản trị và Kinh doanh.

Tin rằng, với việc thành lập Trường trên cơ sở điều chỉnh, sắp xếp phát triển các Khoa trực thuộc sẽ giúp ĐHQGHN sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực từ lợi thế của mô hình đại học cũng như tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực về nhân sự, tài chính từ bên ngoài…Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên nền tảng phát triển các hạt nhân có năng lực thực hiện tốt các chính sách thí điểm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, liên kết và hội nhập quốc tế, đặc biệt là có khả năng tự chủ về tài chính.

Theo Đinh Dương/Bestlife.net.vn