• Trang chủ
  • Du lịch
  • Giai đoạn khó khăn nhất của du lịch Việt Nam trong hơn 60 năm
124 lượt xem

Giai đoạn khó khăn nhất của du lịch Việt Nam trong hơn 60 năm

Đi dch COVID-19 đã khiến ngành du lch Vit Nam phi chng kiến khó khăn chng cht khó khăn. Ngay khi dch có du hiu được kim soát, ngành du lch đã nhanh chóng bt nhp kích hot li hot đng.

ed5fe5c8ac8a45d41c9b

Chưa bao giờ trong lịch sử hơn 60 năm, ngành du lịch phải chứng kiến khó khăn chồng chất khó khăn nhưhiện nay.

Theo TTXVN/Vietnam+