• Trang chủ
  • Pháp luật
  • Hai doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản bị xử phạt do không công bố thông tin
145 lượt xem

Hai doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản bị xử phạt do không công bố thông tin

Hai doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang và Công ty cổ phần Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex vừa bị xử phạt do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Ngày 22/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 454/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang với số tiền 100 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Căn cứ xử phạt dựa theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, Công ty không công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2020 đã soát xét, BCTC quý III, IV/2020, I/2021, BCTC năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020.

Bên cạnh đó, Công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; BCTC sau kiểm toán niên độ tài chính 2018-2019; Báo cáo thường niên năm 2019. Đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn trên Trang thông tin điện tử của HNX: BCTC năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý I/2020.

Trước đó, ngày 17/12/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Theo đó, phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Được biết, Công ty không công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên Trang thông tin điện tử của HNX đối với BCTC các năm 2017, 2019, 2020 đã được kiểm toán; BCTC kiểm toán năm 2018 riêng và hợp nhất; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2018, 2019, 2020; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019; BCTC quý IV/2019; BCTC bán niên các năm 2018, 2020 đã được soát xét.

Đồng thời, không công bố trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2020, 2021; không công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của HNX về BCTC quý I/2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về BCTC các quý I, II, III, IV/2020, quý I/2021; công bố thông tin không đúng thời hạn trên Trang thông tin điện tử của HNX về BCTC năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 ngày 13/4/2021; thay đổi người nội bộ (Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát) có hiệu lực từ ngày 08/4/2021.

Công ty này cũng không công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của HNX và công bố thông tin không đúng thời hạn trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với BCTC quý IV/2017; BCTC các quý I, II, III/2018; BCTC quý IV/2018 riêng và hợp nhất; BCTC quý I/2019 riêng và hợp nhất.

https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/hai-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-thuy-san-bi-xu-phat-do-khong-cong-bo-thong-tin-343874.html