• Trang chủ
  • Công nghệ số
  • Xã hội
  • Khởi động Dự án hợp tác đổi mới giáo dục đại học (PHER) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ
121 lượt xem

Khởi động Dự án hợp tác đổi mới giáo dục đại học (PHER) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ

Ba đại học của Việt Nam gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQGTPHCM) và Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) là sẽ tham gia Dự án hợp tác đổi mới giáo dục đại học (PHER) do Đại học Indiana, Hoa Kỳ thực hiện dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Theo đó, sự hợp tác này hứa hẹn có thể giúp cải thiện công tác quản trị, chất lượng học thuật, năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

15 VVH TIN Khoi dong du an hop tac

Được biết, ngày 24/11/2021 vừa qua, PHER đã chính thức khởi động dưới sự tham dự của đại diện lãnh đạo ĐHQGHN, ĐHQGTPHCM, ĐHĐN và Đại học Indiana, Cơ quan USAID và Ngân hàng Thế giới (WB) sau hơn hai tháng các bên cùng tham gia thiết kế chương trình.

Đồng thời, PHER là một sáng kiến của USAID thực hiện trong 5 năm. Theo đó, nhằm hiện đại hóa các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu để cải tiến giáo trình và phương pháp giảng dạy. Các trường này sẽ có vai trò là các hình mẫu cho một hệ thống giáo dục đại học thế kỷ XXI. Với mục tiêu là giúp đào tạo đội ngũ sinh viên ra trường có tay nghề, đủ kỹ năng cần thiết để sẵn sàng làm việc và cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hóa ngày càng cao. Dự án sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 1/2022.

Cụ thể, dự án gồm bốn trụ cột chính: Xuất sắc về quản trị; Xuất sắc về giảng dạy và học tập; Xuất sắc về nghiên cứu; Liên kết với các doanh nghiệp. Trong đó, Xuất sắc về quản trị là thiết lập các hệ thống đảm bảo chất lượng mạnh mẽ nhằm giúp các trường đại học thúc đẩy việc tự chủ; Xuất sắc về giảng dạy là phát triển chuyên môn của giảng viên trong việc thiết kế các khóa học hiện đại, số hóa chương trình giảng dạy để tăng khả năng tiếp cận với các nguồn bài giảng chất lượng cao, cũng như là thành lập cộng đồng học tập để khuyến khích hợp tác giữa các tổ chức. Xuất sắc về nghiên cứu là nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới, đồng thời điều chỉnh các hoạt động nghiên cứu phù hợp với nhu cầu xã hội và kinh tế của đất nước thông qua trao đổi giảng viên, các chương trình thăm quan học giả, hội nghị nghiên cứu, hội thảo và các khóa học ngắn hạn.

Tin rằng, việc Liên kết với các doanh nghiệp, Đại học Indiana và các đối tác tư nhân sẽ hỗ trợ và hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ với doanh nghiệp tư nhân, trong cải cách chương trình và giảng dạy.

Theo Đinh Dương/Bestlife.net.vn