134 lượt xem

Người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để xây dựng đô thị thông minh

Mục tiêu quan trọng khi xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM) là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng đến mọi tiện ích đáp ứng nhu cầu xây dựng cuộc sống của người dân an toàn, thuận lợi, các doanh nghiệp có sức sáng tạo tốt hơn và dễ dàng tiếp cận thị trường hơn. 

smartcity

Mô hình hóa thành phố thông minh (Smart city).  

Hiện nay, việc phát triển đô thị thông minh, nhiều quốc gia đang phát triển đang tập trung lấy công nghệ làm trung tâm – tuy công nghệ có thể mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Thế nhưng, có thể bỏ qua nhiều vấn đề nhu cầu khác của con người như quyền riêng tư, bảo mật thông tin, các nhóm nhu cầu tổng thể khác của các nhóm người đa dạng.

Chia sẻ về điều này, bà Trịnh Tú Anh – Viện trưởng Viện đô thị thông minh và quản lý cho răng: thành phố thông minh không phải là thành phố chỉ sử dụng công nghệ mà là nơi ứng dụng các công nghệ để giải quyết các vấn đề đô thị môt cách hiêu quả dựa trên các nguồn lực mà chúng ta đang có. Qua đó, mục tiêu cuối cùng của thành phố thông minh vẫn là chất lượng cuôc sống của con người, phải đặt con người là nhân tố trung tâm.

Theo dự kiến mô hình này có thể trở thành một xu hướng mới trong tương lai. Vì vậy, thành phố thông minh phải có những kế hoạch để đáp ứng được lối sống mới.

Theo Văn Hải/Nguồn Bestlife.net.vn