112 lượt xem

“Nhẹ tay” hơn trong việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp

561CFF5F 00BA 4829 94C9 1ABBD81DE888

“Nhẹ tay” hơn trong việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp (Hình minh hoạ)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 77/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Thông tư số 77/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ 3/11/2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021.

So với Thông tư 200 trước đây, Thông tư số 77 có những quy định chấm “nhẹ tay” hơn đối với xếp hạng cả 3 loại doanh nghiệp A, B, C. Riêng đối với các hành vi vi phạm thủ tục thuế sẽ không được xem xét để đánh giá xếp loại doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Doanh nghiệp xếp loại A khi đáp ứng 2 điều kiện sau: 

Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế đối với nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và nhóm hành vi trốn thuế;

Không bị hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản 1 lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn.

Doanh nghiệp xếp loại B khi thuộc một trong các trường hợp:

Doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế do có 01 hành vi vi phạm thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu. Thông tư số 77/2021/TT-BTC đã quy định cụ thể hơn về hành vi vi phạm bị xử phạt hành chính.

Bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản 2 lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn. Trong khi đó, theo quy định hiện hành chỉ cần bị nhắc nhở bằng văn bản 1 lần.

Doanh nghiệp xếp loại C thuộc một trong các trường hợp:

Doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do có từ 2 hành vi vi phạm khác nhau trở lên thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu; hoặc có hành vi trốn thuế. Thông tư 200/2015/TT-BTC chỉ quy định chung doanh nghiệp bị xử phạt hành chính bằng các hình thức khác hoặc bị phạt tiền.

Bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản từ 03 lần trở lên về nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, thời hạn. Hiện nay, theo Thông tư 200/2015/TT-BTC, số lần bị nhắc nhở bằng văn bản từ 2 lần trở lên.

Người quản lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật khi thực thi nhiệm vụ của doanh nghiệp được đánh giá xếp loại thuộc một trong những lĩnh vực đầu tư, thuế,… theo kết luận của cơ quan chức năng. Việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp chỉ tính 1 lần đối với cùng một vụ việc sai phạm của người quản lý doanh nghiệp. Hiện nay, theo quy định của Thông tư 200/2015/TT-BTC, người quản lý điều hành doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Hữu Ước/Bestlife.net.vn