• Trang chủ
  • Du lịch
  • Quảng Bình: Ban hành bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới 
156 lượt xem

Quảng Bình: Ban hành bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới 

Ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch là yếu tố hết sức quan trọng, cần thiết để phát triển du lịch bền vững, có chất lượng, có chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh của ngành du lịch Quảng Bình với thị trường khách trong nước và quốc tế…

BIA 6

1 1 2

2 4

3 5

4 op2

5 3

10 1

7 2

6 OP2

8 2

9 2

15

11 1

12

13

14

Bộ quy tắc gồm 15 hướng dẫn mang tính chuẩn mực nhằm định hướng cách thức ứng xử văn minh, khuyến nghị những nội dung không phù hợp với đối tượng áp dụng khách du lịch là người Việt Nam và người nước ngoài đến du lịch Quảng Bình; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch; cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch trong địa bàn tỉnh Quảng Bình.

                                                                                                 Theo Hoàng An/bestlife.net.vn