• Trang chủ
  • Tin 24/7
  • Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
134 lượt xem

Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 2295/UBND -TH về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra

anh1 8

Công ty TNHH DXTH  Hoàng Hưng khẩn trương thi công các công trình trước mùa mưa lũ

Theo đó, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư tiếp tục nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đồng thời, tiến hành thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu, phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2021.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là dự án trọng điểm, có tính chất liên vùng; cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức, cá nhân liên quan; phân công cụ thể từng lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách trực tiếp tiến độ thực hiện, giải ngân của từng dự án; tập trung đôn đốc, theo sát đơn vị thi công trong quá trình thực hiện, giải ngân vốn dự án, đặc biệt là dự án có khó khăn, vướng mắc nhằm nhanh chóng tháo gỡ kịp thời.

anh2 6

 Công ty TNHH XDTH Tâm Anh là đơn vị có năng lực thi công các công trình trên địa bàn huyện Lệ Thủy

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương kiên quyết không để chậm những việc thuộc thẩm quyền được giao, báo cáo cấp trên và phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan xử lý một số vấn đề vượt thẩm quyền giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn; đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm kịp thời cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh nêu rõ, các dự án khởi công mới năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương mới được giao vốn cần rà soát kỹ công tác thiết kế, đấu thầu, thi công, thủ tục thanh, quyết toán…Qua đó, từng dự án và khẩn trương trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phấn đấu lựa chọn nhà thầu, trao thầu gói xây lắp trong tháng 12/2021 để thanh toán tạm ứng kế hoạch vốn được giao năm 2021; các dự án đã được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến khởi công mới năm 2022 thì khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư nhằm đảm bảo điều kiện được giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

anh3 4

Công ty TNHH XDTH Hải Nam là đơn vị có năng lực trên địa bàn tỉnh, khẩn trương thi công các công trình trên địa bàn huyện Quảng Ninh

 Mặt khác, các cơ quan chuyên ngành về xây dựng khẩn trương cho ý kiến thẩm định về thiết kế bản vẽ thi công đối với 08 dự án nguồn ngân sách Trung ương khởi công mới năm 2021 của các huyện, thị xã, thành phố đã được giao vốn để chủ đầu tư có cơ sở trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện những bước tiếp theo. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện ngay việc điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hoặc bổ sung vốn để thu hồi vốn ứng trước cho các danh mục dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 chưa thu hồi tạm ứng ngân sách Trung ương. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục thực hiện các nội dung đã được giao về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

                                                                                                    Theo Hoàng An/Bestlife.net.vn