125 lượt xem

RegTech, SupTech và xu hướng ứng dụng tại Việt Nam

Ngày 28/10/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư (Bộ Doanh nghiệp, Thương mại và Đổi mới Ireland) tổ chức Tọa đàm: “Kinh nghiệm triển khai RegTech (công nghệ quy định – là một công nghệ mới sử dụng công nghệ thông tin để tăng cường các quy trình quản lý), SupTech (công nghệ giám sát) và các khuyến nghị đối với Việt Nam”.

Ông Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, đại dịch COVID-19 đã gây cú sốc lớn với nền kinh tế và hệ thống tài chính các quốc gia, nhưng cũng tạo ra động lực thúc đẩy xu hướng đổi mới, áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ. Các quá trình số hóa, chuyển đổi số nói chung và việc áp dụng công nghệ vào các hoạt động của ngành đã làm thay đổi mạnh mẽ cách thức hoạt động của các cơ quan quản lý, giám sát, các tổ chức tài chính, tín dụng. Do đó, việc áp dụng các công nghệ mới, có tính sáng tạo sẽ giúp các cơ quan quản lý, giám sát cải thiện khả năng giám sát nhằm đạt được các mục tiêu quản lý là nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Dien RED tech

Có thể khẳng định, giống như Fintech (công nghệ tài chính), RegTech và SupTech là xu thế tất yếu diễn ra đối với tất cả các tổ chức tín dụng lẫn cơ quan quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, giảm thiểu rủi ro, giúp thích ứng với bối cảnh số hóa sâu rộng và thách thức của kỷ nguyên số. Tọa đàm là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học có thể trao đổi và học hỏi kinh nghiệm ứng dụng, từ đó có những giải pháp, lộ trình triển khai hợp lý, khả thi đối với việc phát triển RegTech và SupTech trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.

Nguyễn Trọng Tài/Tc KH&CNVN