• Trang chủ
  • Tin 24/7
  • Thanh tra Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1: Phát hiện đào tạo khống hơn 600 học viên
141 lượt xem

Thanh tra Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1: Phát hiện đào tạo khống hơn 600 học viên

533e30c07d8294dccd93

Thanh tra phát hiện 601 học viên mới không có thật trong giai đoạn 2013 -2014

Bổ nhiệm các chức danh không đúng quy trình

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng tại Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1, giai đoạn 2013 -2017. Kết luận của cơ quan thanh tra đã chỉ ra những tồn tại trong bổ nhiệm cán bộ; tuyển dụng; đào tạo; quản lý tài chính…

Điển hình, cơ quan thanh tra xác định, Ban giám hiệu, Hiệu trưởng và Trưởng phòng tổng hợp Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 có trách nhiệm trong việc không triệu tập đủ thành phần khi tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để nhận xét, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm đối với viên chức để bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng, kế toán trưởng.

Ngoài ra, nhà trường cũng không ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình bổ nhiệm các chức danh quản lý thuộc diện nhà trường quản lý theo quy định; Hiệu trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý không đúng quy trình, trình tự theo quy định.

Qua thanh tra phát hiện, Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 tuyển dụng 3 giáo viên và 5 viên chức không đúng quy trình, không thành lập hội đồng xét tuyển dụng; nhiều trường hợp nghỉ không lương trong thời gian dài không có văn bản đồng ý của hiệu trưởng.

Mặt khác, Thanh tra Bộ Xây dựng đánh giá nhà trường đã báo cáo không trung thực về số lượng biên chế, đưa tên viên chức không làm việc tại trường vào báo cáo Bộ Xây dựng xin phê duyệt dự toán thu – chi ngân sách hàng năm (năm 2014-2016 là 9 viên chức; từ 2017 đến nay là 1 viên chức).

Quyết toán sai chi phí đào tạo hàng tỷ đồng

Đáng chú ý, kết quả thanh tra cho thấy, trong công tác đào tạo giai đoạn 2013-2014, nhà trường và Bộ Xây dựng ký 3 hợp đồng đào tạo tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đoàn thanh tra phát hiện số lượng đào tạo tuyển sinh mới không có thật hoặc trùng lặp giữa các hợp đồng đào tạo của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam và danh sách do nhà trường tuyển sinh từ những năm trước (601 học viên mới không có thật) dẫn đến quyết toán sai hơn 3,1 tỷ đồng.

Về công tác quản lý tài chính giai đoạn 2013-2017, Thanh tra Bộ Xây dựng xác định, nhiều viên chức không công tác tại trường nhưng vẫn được đưa vào để xác định quỹ tiền lương ngạch, bậc trình Bộ Xây dựng phê duyệt, dẫn đến chênh lệch thực tế 1,6 tỷ đồng; Chứng từ thanh toán cho một số chi phí không hợp lý, hợp lệ, không đầy đủ với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng…

Ngoài ra, kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một số sai phạm trong công tác thực hiện đề tài sự nghiệp; công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn 2013-2017. Đồng thời xác định, những sai phạm trên thuộc trách nhiệm của tập thể, cá nhân, trong đó có Trưởng phòng tổng hợp, Trưởng phòng kế hoạch đào tạo, Ban giám hiệu, Hiệu trưởng nhà trường.

Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 chấm dứt sai phạm; kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan; thu hồi số tiền hơn 3,1 tỷ đồng quyết toán sai.

Đồng thời, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì kiểm điểm cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Xây dựng liên quan đến các sai phạm trên.

Đối với số tiền thanh toán không đúng quy định cho các giáo viên không tham gia giảng dạy (gần 920 triệu đồng), Chánh Thanh tra kiến nghị cho phép không thu hồi về tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra. Lý do, số tiền trên đã được trả vào lương hàng tháng của các viên chức, giáo viên giai đoạn 2014-2017, hiện nhiều giáo viên, viên chức đã nghỉ hưu, chuyển công tác đồng thời đời sống giáo viên, viên chức nhà trường gặp nhiều khó khăn.

Theo Dương Lê -Thanh Hà/tienphong.vn