265 lượt xem

TP.HCM Tổ Chức 6 Chợ Hoa Tết Quy Mô Lớn

Mới đây, Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tại cuộc họp nghe báo cáo phương án tổ chức thực hiện Hội Hoa xuân và Chợ hoa Tết Nhâm Dần năm 2022.

Xây dựng phương án, biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo quy định đối với tất cả các đối tượng tham gia phục vụ, tham quan Hội Hoa Xuân, Chợ Hoa Tết Nhâm Dần – 2022 cấp Thành phố và quận – huyện; bố trí sắp xếp không gian, phân luồng ra vào tham quan hợp lý, tạo sự thông thoáng, kiểm soát số lượng người tham gia các hoạt động đảm bảo quy định 5K; nghiên cứu hình thức phân phối vé tham quan theo ngày, giờ, ứng dụng công nghệ thông tin, mã QR… để kiểm soát, tránh tập trung đông người cùng một thời điểm.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị thực hiện Chợ Hoa xuân TP xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. UBND quận, huyện, TP Thủ Đức chịu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại Chợ Hoa Tết quận huyện, TP Thủ Đức. Chỉ cho phép tổ chức khi có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch Covid-19, các sở, ngành, đơn vị chức năng, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức Chợ Hoa Tết cấp TP và quận huyện.

Văn Tâm (T/h nguồn THĐT)