• Trang chủ
  • Xã hội
  • Vĩnh Cửu (Đồng Nai): Phát huy vai trò của chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM
157 lượt xem

Vĩnh Cửu (Đồng Nai): Phát huy vai trò của chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM


Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND huyện Vĩnh Cửu đã ban hành các kế hoạch và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) đến các xã. Tuy nhiên, công tác triển khai xây dựng NTM của huyện còn gặp nhiều khó khan do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Vì vậy, trong 3 tháng cuối năm nay, huyện Vĩnh Cửu đang rà soát các chỉ tiêu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM.

ntm vinh cuu

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng chương trình xây dựng NTM tại huyện Vĩnh Cửu đã đạt được những kết quả khả quan

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND huyện Vĩnh Cửu đã ban hành các kế hoạch và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện xây dựng NTM đến các xã, tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Thành lập mới các hợp tác xã, rà soát nhu cầu hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất; Bố trí các nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên xây dựng NTM.

Cụ thể, xã Bình Lợi hiện đã đạt xã NTM kiểu mẫu, 6/11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm Bình Hòa, Tân Bình, Hiếu Liêm, Trị An, Phú Lý và Vĩnh Tân. Tuy nhiên, công tác triển khai xây dựng NTM của huyện còn gặp nhiều khó khăn như các tuyến đường trục xã, liên xã, đường trục thôn xóm và đường ngõ xóm chưa đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp theo yêu cầu của bộ tiêu chí. Chưa xây dựng được nhà chứa rác đúng theo quy định, tỷ lệ hộ dân có cảnh quan nơi ở chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt chưa được phân loại, áp dụng xử lý phù hợp. Đặc biệt, là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thời gian qua nên việc chăm sóc cảnh quan môi trường không được thường xuyên dẫn đến cảnh quan chưa thật sự khởi sắc…

Vì lẽ đó, trong 3 tháng cuối năm nay, mục tiêu của huyện là cần phát huy tối đa các nguồn lực, nguồn vốn triển khai xây dựng NTM; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình xây dựng NTM, huy động và quản lý, sử dụng tốt các nguồn vốn ngân sách của trung ương, của tỉnh và huyện về xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất…

Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Quang Phương – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu đã yêu cầu các ngành chuyên môn của huyện và các xã giữ vững các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng NTM; Rà soát các chỉ tiêu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM.

Theo Đức Hòa/Bestlife.net.vn