101 lượt xem

Xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo nguồn lao động chất lượng

Làm thế nào để các doanh nghiệp và trường nghề cùng đồng hành, từ đó tạo ra lực lượng lao động chất lượng cao để đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động đang là vấn đề được đặt ra cho cả hai bên.

Văn Tâm (t/h HTV)