• Trang chủ
  • Xã hội
  • Xuân Lộc (Đồng Nai) vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2021
281 lượt xem

Xuân Lộc (Đồng Nai) vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2021

Xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung trên địa bàn huyện, trong năm 2021, huyện Xuân Lộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng bộ huyện Xuân Lộc

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát triển đảng viên và ban hành thông báo phân bổ chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho các chi, đảng bộ cơ sở. Cùng với đó, ngay từ đầu năm đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo tập trung cho công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, số lượng và chất lượng.

anh1 1

Ông Viên Hồng Tiến – Bí thư Huyện ủy chỉ đạo công tác phát triển đảng viên

Để tạo nguồn và phát triển đảng viên mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn công tác phát triển đảng, đồng thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện xây dựng kế hoạch và mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, nghị quyết, chỉ tiêu kết nạp, tạo nguồnphát triển đảng viên; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở phát động nhiều phong trào thi đua nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, tạo điều kiện, môi trường để phát hiện và bồi dưỡng nhân tố, giới thiệu phát triển đảng; đồng thời các đoàn thể thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên và lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú để xem xét, kết nạp.

Nhờ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trong năm 2021 các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 137/120 đảng viên mới (đạt 114,16% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao), trong đó nhiều tổ chức cơ sở đảng cơ sở đã có kế hoạch và tạo nguồn phát triển đảng viên mới vượt cao hơn so với chỉ tiêu được giao. Điển hình là Đảng bộ Khối Kinh tế huyện, chỉ tiêu được giao là kết nạp mới 3 đồng chí, đến tháng 11/2021 đã kết nạp được 5 đồng chí (đạt 167% so với chỉ tiêu); Đảng bộ thị trấn Gia Ray, chỉ tiêu giao là 5 đồng chí, kết nạp được 6 đồng chí (đạt 120%)…Nhiều tổ chức cơ sở đảng đến tháng 11/2021 đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng trong cả năm như các Đảng bộ Công an, Quân sự, Khối Văn hóa – Xã hội; Chi bộ Bảo hiểm xã hội…

anh2 2

Ông Viên Hồng Tiến – Bí thư Huyện ủy trao quyết định kết nạp đảng viên cho cô giáo tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19

Chia sẻ với chúng tôi, ông Viên Hồng Tiến- Bí thư Huyện ủy cho biết, để đạt được kết quả cao trong công tác phát triển đảng viên mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt nghiêm túc các quy định về công tác phát triển đảng viên; trong đó, quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng nguồn trung kiên để thử thách trong thực tiễn. Đặc biệt trong dịp cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch Covid-19, nhiều nguồn trung kiên xung kích vào tâm dịch đã vinh dự được kết nạp Đảng.

Mặt khác, Bí thư Huyện ủy cũng cho rằng, nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong thời gian tới, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác phát triển đảng, nắm vững phương châm, quy trình phát triển đảng cũng như các nội dung mới về tiêu chuẩn đảng viên. Phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng, công tác tạo nguồn phải bắt đầu từ việc xác định kế hoạch, lựa chọn đúng đối tượng, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giao nhiệm vụ, thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn để quần chúng luôn xác định đúng đắn động cơ phấn đấu vào Đảng. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển đảng, nhất là của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở.

(Bài được xuất bản trên Tc in Thương trường và Doanh nghiệp số T11/2021)

                                                                                             Nguyễn Tần